Studenci I Roku - Szkolenie - prawa i obowiązki studenta

Uwaga - Studenci I Roku Wydziału Bioinżynierii Zwierząt!


Szkolenie z Praw i Obowiązków Studentaodbędzie się  w formie zdalnej -  za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Szkolenie na poszczególnych kierunkach odbędzie się według poniższego harmonogramu:


Ichtiologia i akwakultura -  Studia stacjonarne: 15.10.2021, godz.: 18:00-19:30
Zootechnika  - Studia stacjonarne: 29.10.2021, godz.:  19:30-21:00
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii - Studia stacjonarne: 15.10.2021, godz.:  12:00-13:30
Zootechnika - Studia niestacjonarne: 17.10.2021, godz.: 15:00-16:30

Kod umożliwijacy dostęp do zespołu: 5a7am1q

Udział w szkoleniu jest obowiązkowy.

 

Prodziekan ds studenckich  - dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka