Terminy obron prac magisterskich

 

 

 

 

UWAGA !!!  

STUDENCI II ROKU

STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKÓW:

ZOOTECHNIKA, ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII ORAZ  RYBACTWO

TERMINY OBRON MAGISTERSKICH!!!

od 27 czerwca do 12 lipca 2022 roku
 w godzinach od 8:00 do 15:00  - stacjonarnie.

W dziekanacie WBZ znajduje się LISTA do zapisówna obronę.

Student przed złożeniem pracy proszony jest
o ustalenie terminu egzaminu z promotorem i recenzentem swojej pracy magisterskiej.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest złożenie min. 7 dni przed egzaminem dyplomowym w dziekanacie WBZ:

  • EGZEMPLARZA PRACY magisterskiej z płytą CD (ze znakami wodnymi)
  • OŚWIADCZENIA (zgoda na udostępnienie pracy) 1) wg Zarządzenia Nr 42/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 19 maja 2015 – wydrukowane z apd,
  • OŚWIADCZENIA DOT. BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW
    (na stronie Uniwersytetu w zakładce STUDENCI/BADANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW http://www.uwm.edu.pl/studenci/badanie-losow-absolwentow

OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA PRACY DO 30.06.2022!!!

Student, który już wie, że nie złoży w w/w terminie pracy proszony jest o niezwłoczne napisanie Podania do Pani Prodziekan ds. Studenckich Pani dr inż. Iwony Chwastowskiej-Siwieckiej  o przesunięcie terminu obrony mgr do dnia 12 września 2022 (http://www.uwm.edu.pl/wbz/studenci/wzory-dokumentow-podania)

Proszę również pamiętać o „rozliczeniu się z biblioteką” przed przystąpieniem do egz. dyplomowego!