Studia podyplomowe: Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe

UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE

Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Żywienia Zwierząt, Paszoznawstwa i Hodowli Bydła

  organizują studia podyplomowe

PRODUKCJA PASZ PRZEMYSŁOWYCH I DORADZTWO ŻYWIENIOWE

 

Program studiów obejmuje 180 godzin zajęć (wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia laboratoryjne) w następujących działach tematycznych:

 •  Regulacje prawne w przemyśle paszowym
 • Bezpieczeństwo produkcji pasz 
 • Dodatki paszowe
 • Doradztwo w żywieniu bydła
 • Technologia produkcji mieszanek paszowych 
 • Doradztwo w żywieniu trzody chlewnej
 •  Wartość odżywcza materiałów paszowych
 • Doradztwo w żywieniu drobiu
 • Ocena jakości pasz
 • Biotechnologia w produkcji pasz przemysłowych dla przeżuwaczy

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: X 2023

 

Zasady rekrutacji:

 • Zapisanie się na studia przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) - pod adresem: https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_23_24_SP/programme/SP1101N/?from=field:SP1101N
 • Złożenie wymaganych dokumentów (podanie i kwestionariusz osobowy – wydrukowane z systemu IRK, oryginał, odpis lub potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych) – wysłane listem poleconym lub złożone osobiście na adres: Wydział Bioinżynierii Zwierząt, ul. M. Oczapowskiego 5 p. 134, 10-718 Olsztyn    

KONTAKT:                      

Kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Lipiński, prof. zw., tel.:  89 523 35 24; e-mail: krzysztof.lipinski@uwm.edu.pl                                                  

Sekretarz: mgr Beata Jaworowska, tel.: 89 523-34-05, e-mail: beata.jaworowska@uwm.edu.pl