Sukces absolwentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt na 87. Zjeździe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego

Miło nam poinformować, że podczas 87. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego wręczono nagrody absolwentom i promotorom za najlepsze prace magisterskie i doktorskie z zootechniki i rybactwa. Do konkursu na najlepszą pracę magisterską zgłoszono 31 prac z 8 ośrodków naukowych, a do konkursu na doktorską – 11 prac z 7 ośrodków. Absolwenci Wydziału Bioinżynierii Zwierząt zdobyli aż cztery nagrody za prace magisterskie i jedną za doktorską.

Mgr inż. Zuzanna Litwińska zdobyła II nagrodę za pracę pt. „Wpływ warunków życia psów na występowanie lęku separacyjnego”. Przygotowała ją pod kierunkiem dr hab. inż. Ewy Jastrzębskiej, prof. UWM z Katedry Hodowli Koni i Jeździectwa.

Mgr inż. Szymon Sikorski również zdobył II nagrodę – za pracę pt. „Analiza cech jakościowych serów kozich w zależności od metody pakowania i czasu chłodniczego przechowywania. Promotorką pracy była dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka z Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych.

Mgr inż. Adrian Stępień otrzymał III nagrodę za pracę pt. „Wpływ odmiany oraz płci na cechy jakości tuszy i mięsa perlic”. Napisał ją przy wsparciu promotorki dr hab. inż. Katarzyny Śmiecińskiej z Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych.

Mgr inż. Paulinie Honisz przypadło wyróżnienie za pracę pt. „Wpływ wybranych cech psów ras pierwotnych na efektywność szkolenia i budowanie relacji z opiekunami”. Jej promotorką była dr hab. Ewa Jastrzębska, prof. UWM.

Dr inż. Sara Dzik otrzymała wyróżnienie za pracę pt. „Ocena skuteczności środka dezynfekcyjnego zawierającego permetrynę, ultramarynę i fiolet 23 w budynku dla kurcząt brojlerów”. Dysertację przygotowała pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Mituniewicza, prof. UWM w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska.

Nagrody i wyróżnienia zwycięzcom wręczała prezes PTZ, prof. Anna Wójcik, która na co dzień pracuje w Katedrze Higieny Zwierząt i Środowiska na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM.

Cały artykuł dostępny pod linkiem: Absolwenci UWM z nagrodami za najlepsze prace dyplomowe