Zawadomienie o obronach rozpraw doktorskich - 14 i 17.11.2023

ZAWIADOMIENIE

 

Rada Naukowa Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uprzejmie zawiadamia o obronach rozpraw doktorskich

mgr inż. Przemysława Piecha

oraz

mgr inż. Katrzyny Teresy Rafalskiej

 

 

Obrony odbedą się według następującego porządku:

I. 14 listopada  2023 roku, godz. 9:00

Obrona rozprawy mgr inż. Przemysława Piecha

Tytuł rozprawy: „Biotechnika rozrodu rozpióra (Ballerus ballerus L.) oraz wybranych czynników biotycznych i abiotycznych na wzrost oraz przeżywalność larw w warunkach kontrolowanych”

Promotor: Prof. dr hab. inż. Roman Kujawa, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Ichtiologii i Akwakultury

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski - Uniwersytet Szczeciński, Instytut Biologii, Katedra Hydrobiologii

  • prof dr hab. inż. Krzysztof Formicki - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu

  • dr hab. inż. Jacek Rechulicz - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Biologii Środowiskowej, Katedra Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów

II. 17 listopada  2023 roku, godz. 9:00 

Obrona rozprawy mgr inż. Katarzyny Teresy Rafalskiej

Tytuł rozprawy: Analiza fosfoproteomów ejakulatów indorów (Meleagris gallopavo) o zróżnicowanej jakości biologicznej"

Promotor: dr hab. inż. Paweł Wysocki, prof. UWM  - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

Promotor pomocniczy: dr inż. Aleksandra Orzołek - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt

Recenzenci:

  • dr hab. Mariola Słowińska - Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, Zakład Biologii Gamet i Zarodka

  • dr hab. Agnieszka Partyka, prof. uczelni - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich

  • dr hab. Anna Wysokińska, prof. uczelni - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach, Instytut Zootechniki i Rybactwa

 

Obrony doktorskie odbędą  w siedzibie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt

(Olsztyn - Kortowo, ul. Oczapowskiego 5, sala nr 021).

Rozprawy wraz z recenzjami zostały przekazane do Biblioteki Uniwersyteckiej UWM (Olsztyn, ul. Oczapowskiego 12b) oraz są dostępne w Dziekanacie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM (Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5).

Informacje (streszczenia rozpraw, recenzje) zamieszczone są także pod adresem: http://www.uwm.edu.pl/wbz/pracownicy/rozwoj-naukowy/doktoraty


Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny

Zootechnika i Rybactwo

prof. dr hab. Dorota Witkowska