Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

ZAWIADOMIENIE

Rada Naukowa Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uprzejmie zawiadamia, że w dniu 25 kwietnia 2024 roku o godz. 10:00 w siedzibie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt (Olsztyn - Kortowo, ul. Oczapowskiego 5, sala nr 021), odbedzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Marty Barbary Borsuk-Stanulewicz

Tytuł rozprawy:

 „Wpływ dodatków o różnych mechanizmach hamowania proteolizy na skład frakcji białkowych, mikrobiom kiszonek oraz rozkładalność żwaczową białka lucerny"

Promotor: prof. dr hab. Cezary Purwin - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Promotor pomocniczy: dr inż. Sebastian Wojciech Przemieniecki - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Anna Chmielowiec-Korzeniowska - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

  • dr hab. Barbabara Kowalik, profesor instytutu - Instytut Fizjologi i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie

  • dr hab. inż. Barbara Stefańska - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rozprawa doktorska, streszczenie, opinie recenzentów i promotora  zamieszczone są na stronie BIP UWM w Olsztynie w zakładce "habilitacje i doktoraty " - https://bip.uwm.edu.pl/doktoraty/ oraz dostępne w Sekretariacie Rady Naukowej Dyscyplinay Zootechnika i Rybactwo, Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5.


Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny

Zootechnika i Rybactwo

prof. dr hab. Dorota Witkowska