Szkolenie pt. „Technologia pozasezonowej produkcji materiału obsadowego okonia europejskiego w kontekście dywersyfikacji akwakultury”

Szanowna Państwo,

Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. Technologia pozasezonowej produkcji materiału obsadowego okonia europejskiego w kontekście dywersyfikacji akwakultury”, realizowanym w ramach projektu nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20 pt. „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych w oparciu o semi-intensywny wychów okonia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się w Olsztynie w dniach 21-22 kwietnia 2023 r.  

 

INFORMACJE OGÓLNE

  1. Szkolenie odbędzie się w Olsztynie, w Hotelu Warmińskim, ul. Kołobrzeska 1 (21.04.2023) oraz  w Instytucie Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowym Instytucie Badawczym, ul. Oczapowskiego 10 (22.04.2023 r.). Rejestracja uczestników szkolenia rozpocznie się 21.04.2023 r. o godz. 15.00 w Hotelu Warmińskim. Początek szkolenia zaplanowano na godz. 15.50 (piątek, 21.04.2023), natomiast zakończenie ok. godz. 13-14.00 (po obiedzie, w sobotę, 22.04.2023).
  2. Organizatorzy zapewniają: materiały szkoleniowe, wyżywienie i zakwaterowanie. Transport  z miejsca zakwaterowania (Hotel Warmiński) do Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza – Państwowego Instytutu Badawczego pozostaje w gestii uczestników szkolenia.
  3. Karty zgłoszenia oraz Zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania) należy przesyłać do 24 marca 2023 roku na adres:

Katedra Ichtiologii i Akwakultury UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 5, 10-759 Olsztyn

lub drogą elektroniczną: e-mail: krysiadz@uwm.edu.pl; fax. (89) 523-37-54

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zamknięcia listy Uczestników przed podanym terminem.

Wszelkich informacji udzielają: