Pracownicy Wydziału omawiają strategię Europejskiego Zielonego Ładu

W dniach 17-18 października 2022 roku odbyła się organizowana przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą konferencja w ramach operacji pn.: „Warmińsko-Mazurskie Forum Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europejski Zielony Ład – szansa czy zagrożenie”. Miejscem wydarzenia, które zgromadziło 150 słuchaczy, był Hotel Marina w Sząbruku - Sile. Dwudniowa konferencja obejmowała informacje i wykłady dotyczące nadchodzących w rolnictwie zmian, związanych z planowanym na lata 2023-2027 Krajowym Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej, obejmującym rozwiązania wpisujące się w realizację „Europejskiego Zielonego Ładu” - ogłoszonego przez Komisję Europejską w grudniu 2019 r. projektu unijnej strategii (ang. Green Deal), która ma doprowadzić UE do neutralności klimatycznej w 2050 r. Jej realizacja będzie wymagała wielu zmian w produkcji rolnej, tak roślinnej, jak i zwierzęcej. W konferencji uczestniczyło w roli wykładowców dwoje pracowników naszego Wydziału – prof. dr hab. Jan Miciński i dr inż. Dorota Bugnacka.

Prof. dr hab. Jan Miciński przedstawił zagadnienie: „Europejski Zielony Ład oraz WPR i Plan Strategiczny, a produkcja bydła mlecznego i bydła mięsnego”. Dr inż. Dorota Bugnacka przedstawiła natomiast wykład na temat: „Europejski Zielony Ład oraz WPR i Plan Strategiczny a produkcja świń”. Oczywiście, w związku z aktualnością tematów i obecną, trudną sytuacją w produkcji zwierzęcej, nie obyło się bez interesującej dyskusji, i wielu pytań od słuchaczy, a podsumowaniem konferencji było sformułowanie listy szans i zagrożeń wynikających z wprowadzenia „Zielonego Ładu”.