Profesor dr hab. Anna Wójcik członkiem Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu

Pracownik Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska naszego Wydziału - Pani Profesor dr hab. Anna Wójcik została powołana na członka Rady Naukowej Instytutu Genetyki i Biotechnologii Zwierząt Polskiej Akademii Nauk w Jastrzębcu w kadencji 2023-2026.

Ponadto  na posiedzeniu Rady Naukowej IGiBZ PAN w dniu 28 lutego 2028 roku Pani Profesor została wybrana na członka Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej.

Serdecznie gratulujemy!