Zasady realizacji zajęć w sem. zimowym roku akademickiego 2021/2022na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt

Komunikat dotyczący zasad realizacji zajęć w sem. zimowym roku akademickiego 2021/2022na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt

 1. Wszystkie rodzaje ćwiczeń i seminaria realizowane będą w siedzibie Uczelni w trybie stacjonarnym.
 2. Wykłady dla kierunków:
 • Zootechnika I rok,
 • Zootechnika II rok,
 • Zootechnika III i  IV rok  - z wyjątkiem przedmiotów realizowanych w ramach zakresów kształcenia,
 • Zootechnika studia II stopnia  - z wyjątkiem przedmiotów realizowanych w ramach zakresów kształcenia,
 • Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii I rok,
 • Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii II rok  - z wyjątkiem przedmiotów realizowanych w ramach modułów

 realizowane będą  w trybie zdalnym.

3. Wykłady dla kierunków:

 • Bioinżynieria produkcji żywności II-IV rok
 • Ichtiologia i Akwakultura  I rok,
 • Rybactwo IV rok,
 • Rybactwo II stopień rok I,
 • Zootechnika studia NST I i II stopień,
 • Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii III rok,
 • Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii II stopień I-II  rok

realizowane będą w siedzibie Uczelni w trybie stacjonarnym.

4. Lektoraty, przedmioty ogólnouczelniane oraz przedmioty z zakresu nauk humanistycznych lub nauk społecznych, przedmioty: ergonomia, etykieta, ochrona własności intelektualnej, szkolenie z  zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,  realizowane będą w trybie zdalnym.

 

Prodziekan ds. kształcenia

dr hab. wet.  Magdalena Koziorowska-Gilun, prof. UWM