GODZINY DZIEKAŃSKIE - 5 października

W związku z UROCZYSTĄ INAUGURACJĄ ROKU AKADEMICKIEGO 2023/2024

na

Wydziale Bioinżynierii Zwierząt

wprowadza się  GODZINY DZIEKAŃSKIE

w dniu 5 października 2023 roku (czwartek)

w godz. 11.00 - 15.00

 

Zwolnienie z zajęć dydaktycznych dotyczy:

  1. wszystkich studentów I roku Wydziału Bioinżynierii Zwierząt,
  2. studentów innych roczników WBZ realizujących zajęcia dydaktyczne prowadzone przez nauczycieli akademickich Wydziału Bioinżynierii Zwierząt  (w jednostkach WBZ),
  3. nauczycieli akademickich Wydziału Bioinżynierii Zwierząt realizujących zajęcia dydaktyczne ze studentami WBZ;

 

Zwolnienie z zajęć dydaktycznych:

  1. nauczycieli akademickich WBZ prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami innych wydziałów,
  2. studentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt (poza I rokiem) realizujących zajęcia  prowadzone przez nauczycieli akademickich spoza WBZ  (w jednostkach  pozawydziałowych);

jest uzależnione od decyzji władz poszczególnych Wydziałów o wprowadzeniu godzin dziekańskich.