Fundusze Europejskie dla Rybactwa

732 mln Euro na program

Fundusze Europejskie dla Rybactwa

O programie

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER) jest kontynuacją programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) i budżetu krajowego.

Na co będą przeznaczone pieniądze?

 

 

 

 

Najważniejsze cele to:

działanie na rzecz:

 • zrównoważonego rybołówstwa,
 • odbudowy i ochrony żywych zasobów wodnych bezpieczeństwo żywnościowe w Unii Europejskiej poprzez:
 • zrównoważoną działalność w zakresie akwakultury,
 • przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury wspieranie zrównoważonej gospodarki na obszarach przybrzeżnych i śródlądowych rozwój społeczności rybackich i sektora akwakultury poprawa bezpieczeństwa i czystości mórz
 • wspieranie zrównoważonej gospodarki na obszarach przybrzeżnych i śródlądowych
 • rozwój społeczności rybackich i sektora akwakultury
 • poprawa bezpieczeństwa i czystości mórz.

Z programu mogą korzystać m. in.:

 • podmioty, które prowadzą działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego i akwakultury (połów, przetwarzanie, sprzedaż)
 • Rybackie Lokalne Grupy Działania
 • organizacje: rybackie, producentów ryb, zrzeszające producentów akwakultury
 • związki, stowarzyszenia, fundacje i organizacje pożytku publicznego, które realizują statutowe działania w zakresie rybactwa
 • branżowe instytuty badawcze i instytuty naukowe oraz szkoły i uczelnie prowadzące kształcenie na kierunkach związanych z rybactwem
 • administracja

Szczegóły w ulotce informacyjnej oraz na stronie: www.rybactwo.gov.pl.