14 - 16 września - Konferencja Naukowa: „Dywersyfikacja akwakultury w Polsce – trendy badawcze, technologie, perspektywy rozwoju”

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza - Państwowy Instytut Badawczy w Olsztynie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

 

zapraszają na konferencję naukową

 

„Dywersyfikacja akwakultury w Polsce – trendy badawcze, technologie, perspektywy rozwoju”

 

realizowaną w ramach projektu nr 00002-6521.1-OR1400004/17/20 pt. „Dywersyfikacja produkcyjnej funkcji stawów ziemnych  w oparciu o semi-intensywny wychów okonia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020


 

Termin: 14-16 września 2023 roku

Miejsce obrad: Hotel „OMEGA” ul. Sielska 4a, 10-802 Olsztyn

Termin nadsyłania zgłoszeń: 28 lipca 2023 roku

Zgłoszenie uczestnictwa: krysiadz@uwm.edu.pl