Terminy wprowadzania ocen do systemu USOS w roku akademickim 2022/2023

SZANOWNI PAŃSTWO,

NAUCZYCIELE AKADEMICCY

WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT

w załączeniu przesyłam pismo Prorektora ds. Studenckich Pana dr hab. Sławomira Przybylińskiego, prof. UWM w sprawie terminów wprowadzania ocen do systemu USOS w roku akademickim 2022/2023 (semestr zimowy i letni) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Z wyrazami szacunku,

Iwona Chwastowska-Siwiecka

Prodziekan ds. studenckich