Konferencja dziekanów, dyrektorów instytutów i przewodniczących rad naukowych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo

Uczestnicy Konferencji

W dniach 19-21 czerwca 2023r. po 3-letniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 odbyła się Konferencja dziekanów, dyrektorów instytutów i przewodniczących rad naukowych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo. Tym razem organizatorem był Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie. W obradach wzięli udział Dziekani, Prodziekani, Dyrektorzy Instytutów i Przewodniczący Rad Naukowych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo oraz zaproszeni goście, łącznie 43 osoby. Obrady uroczyście otworzył JM Rektor dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM oraz Dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt prof. dr hab. Urszula Czarnik, która następnie przewodniczyła obradom. Program tegorocznej konferencji koncentrował się wokół bloków tematycznych o charakterze dydaktycznym, edukacyjnym i naukowym.

W roli prelegentów wystąpili eksperci łączący teorię z praktyką:

  • Pani prof. dr hab. Nina Smolińska przedstawiła referat pt.: „Blaski i cienie ewaluacji jakości działalności naukowej”;
  • Pan prof. dr hab. Jan Jankowski, dr h. c. mult. oraz Pan prof. dr hab. inż. Jan Udała zaprezentowali aktualne informacje z Rady Doskonałości Naukowej;
  • Pani mgr Anna Piotrowska wprowadziła uczestników w problemy „Młodego dorosłego w kryzysie” oraz przedstawiła rolę poczucia bezpieczeństwa w środowisku akademickim, dobre praktyki i standardy działania w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w tym zakresie;
  • Pani Prezes Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego prof. dr hab. Anna Wójcik przybliżyła obszary działalności PTZ-u, nawiązując do przeszłości i planowanych inicjatyw Towarzystwa.

W ramach każdego z bloków tematycznych przewidziano czas na pytania i dyskusję. Po zakończeniu obrad Goście zwiedzili Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku. Konferencja była ważną płaszczyzną do wymiany poglądów, doświadczeń naukowych i dydaktycznych oraz zacieśnienia współpracy jednostek reprezentujących dyscyplinę naukową zootechnika i rybactwo. Kolejny Zjazd Dziekanów został zaplanowany na przyszły rok. Jego organizatorem będzie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Politechniki Bydgoskiej.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom i Gościom. Do zobaczenia za rok!