Międzynarodowa Konferencja Naukowa realizowana w ramach programu RID

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej “Innovative quality food for public health and sustainable development – integrated programme for the development of scientific research and innovation in agricultural and veterinary sciences at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn”.

Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2023, nr projektu 010/RID/2018/19, kwota finansowania 12.000.000 złotych.

Konferencja odbędzie się w dniach 07-08 września 2023 r. w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji (noclegów, nadsyłania abstraktów i zgłoszeń) są zamieszczane na stronie internetowej: https://rid.uwm.edu.pl/conference/

Z poważaniem,
Komitet Organizacyjny