Zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw dokorskich: 23 i 28.06.2022

ZAWIADOMIENIE

Rada Naukowa Dyscypliny zootechnika i rybactwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uprzejmie zawiadamia o publicznych obronach rozpraw doktorskich mgr inż. Macieja Jacka Starczewskiego oraz mgr inż. Kamila Mateusza Otowskiego. Obrony odbędą się w siedzibie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt (Olsztyn - Kortowo, ul. Oczapowskiego 5, aula im. prof. Mariana Gotowca) według następujacego porządku:

1) 23 czerwca 2022 roku, godz. 9:00 - obrona rozprawy doktorskiej obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Macieja Jacka Starczewskiego.

Tytuł rozprawy:

,,Potencjał fermentacyjny i wartość pokarmowa ślazowca pensylwańskiego oraz jego przydatność w żywieniu przeżuwaczy

Promotor:

  • prof. dr hab. Cezary Purwin - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Promotor pomocniczy:

  • dr inż. Maja Baranowska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Renata Klebaniuk - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr hab. Andrzej Łozicki. prof. SGGW -  Szkoła Główna Gospodartswa Wiejskiego w Warszawie

2) 28 czerwca 2022 roku,  godz. 9:00 - obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Mateusza Otowskiego

Tytul rozprawy:

,,Efektywność stosowania nanoczastek miedzi i cynku w żywieniu indyków rzeźnych"

Promotor:

  • prof dr hab. Krzysztof Kozłowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Promotor pomocniczy:

  • dr hab. Aleksandra Drażbo - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:

  • dr hab. Monika Michalczuk  - prof. SGGW -  Szkoła Główna Gospodartswa Wiejskiego w Warszawie
  • dr hab. Mariusz Korczyński - prof. uczelni - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

WW. rozprawy doktorskie wraz z recenzjami zostały przekazane do Biblioteki Uniwersyteckiej UWM (Olsztyn, ul. Oczapowskiego 12b) oraz są dostępne  w Dziekanacie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM (Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5).

Informacje (streszczenia rozpraw, recenzje) zamieszczone są także pod adresem: http://www.uwm.edu.pl/wbz/pracownicy/rozwoj-naukowy/doktoraty


Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny

zootechnika i rybactwo

prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz