Pracownicy WBZ w Radzie Naukowej ds. Żywienia i Rozwoju Człowieka Stowarzyszenia Verus Związku Hodowców i Producentów Sektora Rolno-Spożywczego

Troje pracowników Wydziału zostało wybranych do Rady Naukowej ds. Żywienia i Rozwoju Człowieka Stowarzyszenia Verus Związku Hodowców i Producentów Sektora  Rolno-Spożywczego.  Są to:

  • Prof. dr hab. Władysław Kordan (Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt) - przewodniczący Rady
  • dr  inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka - (Katedra Hodowli Owiec i Kóz)  - sekretarz Rady
  • Prof. dr hab. Cezary Purwin - (Katedra  Żywnienia Zwierząt, Paszoznawstwa i Hodowli Bydła) - członek Rady

Gratulujemy!