Zawodowy Kompas WBZ po raz trzeci

Jakie mogą być ścieżki zawodowe absolwentów Wydziału? Jaką ofertę i oczekiwania wobec kandydatów mają obecnie pracodawcy? O tym wszystkim rozmawialiśmy 15 maja br. podczas trzeciej już edycji seminarium: Zawodowy Kompas WBZ.

Zawodowy Kompas WBZ Jest unikalną okazją spotkania i wymiany doświadczeń społeczności akademickiej Wydziału Bioinzynierii Zwierząt z przedstawicielami otoczenia społeczno - gospodarczego. 

Tym razem odwiedzili nas pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie, firm: JOSERA POLSKA Sp. z o.o., ZIELIŃSKI PASZE & AGRO Sp. z o.o.BIOMAG VET, WILMAR-OILS. Serdecznie dziękujemy za przyjęcia naszego zaproszeniai interesujące prezentacje.

Do zoabczenia na kolejnej edycji Zawodowego Kompasu WBZ !

 

 

 Zawodowy Kompas WBZ został dofinansowany ze środków Ministra Nauki w ramach Programu Regionalnana inicjatywa doskonałości

#RID, #nauka, #regionalnainicjatywadoskonalosci