2 listopada 2022 - Dzień Rektorski

Informujemy, że działając na podstawie zapisu §2  ust. 5 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, JM Rektor dr hab. Jerzy A. Przyborowski, prof. UWM ustanowił 2 listopada 2022 roku (środa) dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych.