Zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw dokorskich - 15 grudnia 2022

ZAWIADOMIENIE

Rada Naukowa Dyscypliny zootechnika i rybactwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uprzejmie zawiadamia o publicznych obronach rozpraw doktorskich:

mgr inż. Sary Dzik

oraz

mgr inż.  Adama Marcina Lejka

Obrony odbędą się 15 grudnia  2022 roku w siedzibie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt (Olsztyn - Kortowo, ul. Oczapowskiego 5, sala nr 021) według następujacego porządku:

1)  godz. 9.00 - obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Sary Dzik

Tytuł rozprawy:

,,Ocena skuteczności środowiska dezynfekcyjnego zawierającego  permetrynę, ultramarynę i fiolet 23 w budynku dla kurcząt brojlerów”

Promotor:

  • dr hab. Tomasz Mituniewicz, prof. UWM - Uniwersytet Warrmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Robert Kupczyński - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW -  Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2)  godz. 12.00 - obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Marcina Lejka

Tytul rozprawy:

,,Biologiczne i gopodarcze uwarunkowania dynamiki stada tarłowego troci wędrownej Salmo Trutta m. trutta L. w systemie rzeki Łeby"

Promotor:

  • dr hab. Piotr Gomułka, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Jacek Wolnicki - Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie
  • dr hab. inż.  - Adam Tański, prof. ZUT  - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

WW. rozprawy doktorskie wraz z recenzjami zostały przekazane do Biblioteki Uniwersyteckiej UWM (Olsztyn, ul. Oczapowskiego 12b) oraz są dostępne w Dziekanacie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM (Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5).

Informacje (streszczenia rozpraw, recenzje) zamieszczone są także pod adresem: http://www.uwm.edu.pl/wbz/pracownicy/rozwoj-naukowy/doktoraty


Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny

zootechnika i rybactwo

prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz