Wizyta pracowników naukowych z Litwy w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

Wraz z początkiem roku akademickiego 2022/2023, na zaproszenie prof. Jana Jankowskiego, swoją wizytą zaszczycili nas Profesorowie Akademii Weterynaryjnej Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu w Kownie (Lithuanian University of Health Sciences) oraz Litewskiej Akademii Nauk (Lithuanian Academy of Sciences):

  • Prof. Mindaugas Malakauskas, Kanclerz Akademii Weterynaryjnej Litewskiego Uniwersytetu Nauk o Zdrowiu, członek Litewskiej Akademii Nauk (LAN),
  • Prof. Henrikas Zilinskas, były Rektor Litewskiej Akademii Weterynaryjnej, członek LAN, Przewodniczący sekcji zootechnika i medycyna weterynaryjna LAN,
  • Prof. Rolandas Stankievicius, Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach,
  • Prof. Paulius Matusevicius, były Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach, Visiting Profesor UWM (WBZ),
  • Dr Giedrius Palubinskas Kierownik Katedry Rozrodu Zwierząt, Kierownik Centrum Weterynaryjnego Kształcenia Ustawicznego.

W ramach wizyty, odbyło się spotkanie zorganizowane przez Katedrę Drobiarstwa i Pszczelnictwa (KDiP) z Władzami naszego Wydziału. Dyskutowano nad możliwościami dalszej współpracy oraz precyzowano wspólne plany badawcze na przyszłość. Goście uczestniczyli także w uroczystej WYDZIAŁOWEJ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO oraz odwiedzili Laboratorium Dydaktyczno-Badawczego KDiP w Bałdach. W drugim dniu wizyty Goście zostali przyjęci przez JM Rektora UWM dr hab. Jerzego Przyborowskiego, prof. UWM. Spotkali się także  z Kierownictwem Wydziału Medycyny Weterynaryjnej oraz zwiedzili niektóre  laboratoria Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań  Żywności PAN.

Współpracę z naukowcami z Litewskiej Akademii Weterynaryjnej w Kownie, która owocuje do tej pory i z której korzystają również inni pracownicy Wydziału, wiele lat temu zainicjował prof. dr hab. Jan Jankowski, dr h.c. mult.  Pan Profesor w 2021 roku został uhonorowany wyborem na członka zagranicznego Litewskiej Akademii Nauk. Wizyta niewątpliwie dała nowy impuls do współpracy naukowej i dydaktycznej między obiema Uczelniami. Umiędzynarodowienie naszego Uniwersytetu to jeden z celów strategicznych.