Zawadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

ZAWIADOMIENIE

Rada Naukowa Dyscypliny zootechnika i rybactwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uprzejmie zawiadamia, że w dniu 4 lipca 2023 roku o godz. 11:00 w siedzibie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt (Olsztyn - Kortowo, ul. Oczapowskiego 5, sala nr 021), odbedzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

 

 

mgr inż. Przemysława Żukowskiego

 

 

Tytuł rozprawy: "Przydatność paszowa mieszańców traw Festulolium w żywieniu bydła"

 

Promotor:

prof. dr hab. Cezary Purwin - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Promotor pomocniczy:

dr inż. Paulina Pogrzelska-Przybyłek - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Małgorzata Grabowicz, prof. PBS — Politechnika Bydgoska, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
  • dr hab. inż. Barbara Wróbel, prof. ITP-BIB — Instytut Technologiczno-Przyrodniczy PIB, Oddział w Falentach

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami została przekazana do Biblioteki Uniwersyteckiej UWM (Olsztyn, ul. Oczapowskiego 12b) oraz jest dostępna w Dziekanacie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM (Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5).

Informacje (streszczenia rozpraw, recenzje) zamieszczone są także pod adresem: http://www.uwm.edu.pl/wbz/pracownicy/rozwoj-naukowy/doktoraty


Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny

Zootechnika i Rybactwo

prof. dr hab. Dorota Witkowska