Warsztaty pt. „Podstawy produkcji „własnych” pasz ekstrudowanych dla ryb”

Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Polskie Towarzystwo Rybackie serdecznie zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach pt. „Podstawy produkcji „własnych” pasz ekstrudowanych dla ryb”, realizowanych ze środków „Projektu finansowanego w ramach programu Ministra Edukacji  i Nauki pod nazwą "Regionalna Inicjatywa Doskonałości" w latach 2019-2023, nr projektu 010/RID/2018/19, kwota finansowania 12.000.000 złotych.”

Warsztaty odbędą się w dniach 14-15 kwietnia 2023 r. Autorami i realizatorami warsztatów są pracownicy Katedry Ichtiologii i Akwakultury Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie.

INFORMACJE OGÓLNE

  1. Warsztaty odbędą się w dniach 14-15 kwietnia 2023 r. w formie hybrydowej. Zajęcia zdalne prowadzone będą z wykorzystaniem platformy Google Meet, natomiast zajęcia stacjonarne odbędą się w Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej przy ul. Warszawskiej 117 w Olsztynie.
  2. Karty zgłoszenia wraz z klauzulą RODO (załaczniki do pobrania) należy przesyłać do 21 marca 2023 roku na adres: Katedra Ichtiologii i Akwakultury UWM w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 5, 10-759 Olsztyn

lub drogą elektroniczną na adres e-mail: krysiadz@uwm.edu.pl; fax. (89) 523-37-54

UWAGA: Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zamknięcia listy Uczestników przed podanym terminem.

Wszelkich informacji udzielają:

prof. dr hab. inż. Krystyna Demska-Zakęś, e-mail: krysiadz@uwm.edu.pl; tel. (89) 523-32-83

mgr Marta Wasiak, e-mail: martaw@uwm.edu.pl; tel. (89) 523-37-54

 

PROGRAM WARSZTATÓW

1. Produkcja pasz własnych – aspekty legislacyjne i sanitarno-weterynaryjne

2. Zapotrzebowanie pokarmowe ryb

3. Komponenty pasz dla ryb

4. Dodatki paszowe

5. Ekstruzja pasz

6. Ekstruzja pasz (zajęcia praktyczne)

7. Ocena właściwości fizycznych pasz ekstrudowanych (zajęcia praktyczne)

 

Koordynator warsztatów

prof. dr hab. inż. Krystyna Demska-Zakęś