Konferencja „Współczesne wyzwania w dobrostanie zwierząt gospodarskich”

8 grudnia 2022 roku w Hotelu Omega w Olsztynie odbyła się konferencja pt. „Współczesne wyzwania w dobrostanie zwierząt gospodarskich” realizowana w ramach programu pn.: „Upowszechnianie znajomości przepisów o ochronie zwierząt gospodarskich wśród rolników województwa warmińsko-mazurskiego na rok 2022 – dotacja podmiotowa z budżetu województwa warmińsko-mazurskiego”. Organizatorem wydarzenia, które zgromadziło 70 słuchaczy, był Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Konferencja obejmowała wykłady dotyczące dobrostanu zwierząt oraz z zakresu zwalczania ASF w produkcji trzody chlewnej, a także zagadnienia związane z wybranymi aspektami „Europejskiego Zielonego Ładu”, takimi jak program celowy zmniejszania zużycia antybiotyków w produkcji zwierzęcej do 2030 roku.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych i agencji rządowych, a jako główny prelegent – dr inż. Dorota Bugnacka (Katedra Hodowli Trzody Chlewnej WBZ) oraz nasz absolwent dr inż. Rodian Pawłowski (obecnie pracujący jako główny specjalista ds. produkcji zwierzęcej, chowu i hodowli trzody chlewnej w Dziale Technologii Produkcji Rolniczej W-MODR i Koordynator SIR).

Dr Bugnacka w toku konferencji przedstawiła dwa ciekawe wykłady: „Czy produkcja bez antybiotyków jest możliwa i jakie zagrożenie niesie zjawisko antybiotykoodporności?” oraz „Dobrostan i jego wpływ na jakość produktów pochodzenia zwierzęcego”. W związku z aktualnością tematów i obecną, trudną sytuacją w produkcji zwierzęcej, nie obyło się bez interesującej dyskusji i wielu pytań od słuchaczy.