Konferencja naukowa: „PRODUKCJA OWCZARSKA - szanse i zagrożenia”

W dniu 17 października 2023 r. na terenie Hotel Park w Olsztynie odbyła się konferencja naukowa dla hodowców owiec, pt.: PRODUKCJA OWCZARSKA - szanse i zagrożenia”, której głównym organizatorem była Katedra Hodowli Owiec i Kóz Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM w Olsztynie, jak również Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Malborku oraz Warmińsko-Mazurski Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz w Olsztynie.

 

 

Konferencję otworzyli wspólnie organizatorzy i zaproszeni goście:

  • Dr hab. Paweł Wysocki, prof. UWM - Prorektor ds. kształcenia UWM
    w Olsztynie - patronat honorowy
  • Prof. dr hab. Urszula Czarnik - Dziekan Wydziału Bioinżynierii Zwierząt - patronat honorowy
  • Prof. dr hab. Jan Miciński - Kierownik Katedry Hodowli Owiec i Kóz, Wydział Bioinżynierii Zwierząt
  • Prof. dr hab. Wiesław Sobotka- Kierownik RID w dyscyplinie zootechnika
    i rybactwo, Wydział Bioinżynierii Zwierząt.

Hodowcy owiec, którzy licznie przybyli na konferencję, w pierwszej jej części wysłuchali wykładów, dotyczących ważnych zagadnień związanych z hodowlą owiec, w głównej mierze dotyczących: stanu i perspektyw rozwoju polskiego owczarstwa, także w świetle EZŁ, wskaźników użytkowości owiec będących pod oceną, uwarunkowań produkcji mięsnej i mlecznej owiec, profilaktyki zdrowotnej i leczenia chorób pasożytniczych występujących w stadach owiec, finansowego wsparcia produkcji owczarskiej w ramach programu strategicznego WPR i rejestracji zwierząt oraz prozdrowotnych właściwości mięsa i mleka owczego.

W drugiej części konferencji (sesja warsztatowa), która miała miejsce
w Laboratorium Dydaktyczno-Badawczym Katedry Hodowli Owiec i Kóz (Kortowo III), uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z kolekcją dydaktyczną laboratorium zwierzęcego oraz praktycznymi zaleceniami przy prowadzeniu profilaktyki zdrowotnej owiec. Dodatkowo Pani Barbara Niedziejko z Sołdan i Katarzyna Malicka z Komalw prezentowały działalność własnych gospodarstw produkujących polską jagnięcinę metodami tradycyjnymi. Jej walory smakowe uczestnicy konferencji poznali podczas degustacji ich wyrobów podczas sesji warsztatowej. Ponadto degustacja została poszerzona o przetwory wytworzone z mleka koziego (głównie sery) w gospodarstwie Pani Izy Ciesielskiej i Heleny Wróblewskiej z Kierźlin.

Organizatorzy konferencji dziękują wszystkim prelegentom, którzy przyjęli zaproszenie i wsparli merytorycznie to wydarzenie: inż. Jolanta Wachowska (dyrektor RZHOiK w Malborku), mgr inż. Piotr Jastrzębowski (dyrektor W-MRZHOiK w Olsztynie), dr inż. Rodian Pawłowski (specjalista ds. chowu i hodowli zwierząt W-MODR w Olsztynie), prof. dr hab. wet. Przemysław Sobiech (prodziekan WMW),  prof. dr hab. Jan Miciński (kierownik KHOiK), prof. dr hab. Stanisław Milewski (emerytowany pracownik KHOiK), dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka (prodziekan WBZ i adiunkt KHOiK), dr inż. Katarzyna Ząbek (adiunkt KHOiK), pracownikom inżynieryjno-technicznym Katedry Hodowli Owiec i Kóz: dr inż. Alicja Sobczak, mgr inż. Robert Fałkowski, Ireneusz Bloch, jak również za uzyskane wsparcie finansowe z programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości UWM w Olsztynie.

Konferencja przebiegła w przemiłej atmosferze, której towarzyszyła szeroka dyskusja połączona z wymianą myśli naukowej i praktycznej, tj. naukowców i praktyków, a także pasjonatów, którzy nie tylko dobrze życzą polskiemu owczarstwu ale je tworzą i rozwijają.