Nagrody za publkacje naukowe dla pracowników Wydziału

23 pracowników naszego Wydziału otrzymało od JM Rektora dr hab. Jerzego Przyborowskiego, prof. UWM nagrody za najlepsze publikacje naukowe, które ukazały się w 2022 r.
Podczas ostatniego posiedzenia Senatu UWM (20 grudnia b. r.), wyróżnienie z rąk Pana Rektora odebrał Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz.

Gratulujemy!