Zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw dokorskich: 22 i 28.04.2022

ZAWIADOMIENIE

Rada Naukowa Dyscypliny zootechnika i rybactwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uprzejmie zawiadamia o publicznych obronach rozpraw doktorskich mgr inż. Marka Bogdaszewskiego oraz mgr inż. Joanny Nowosad. Obrony odbędą się w siedzibie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt (Olsztyn - Kortowo, ul. Oczapowskiego 5, aula im. prof. Mariana Gotowca) według następujacego porządku:

1) 22 kwietnia 2022 roku godz. 9.00 - obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka Bogdaszewskiego

Tytuł rozprawy:

,,Wpływ wybranych czynników na rozwój poroża daniela zwyczajnego w warunkach fermowych

Promotor:

  • prof. dr hab. Paweł Janiszewski - Uniwersytet Warrmińsko-Mazurski w Olsztynie

Promotor pomocniczy:

  • dr hab. Katarzyna Tajchman, prof. uczelni - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Kajetan Perzanowski - Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła
  • dr hab. Robert Kamieniarz, prof. UPP -  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2) 28 kwietnia 2022 roku, godz. 9.00 - obrona rozprawy doktorskiej mgr inż.  Joanny Nowosad.

Tytul rozprawy:

,,Optymizacja biotechniki rozrodu i wybrane aspekty wczesnej ontogenezy brzany (Barbus barbus L.) w warunkach kontrolowanych"

Promotor:

  • dr hab. inż. Krzysztof Kupren, prof. UWM - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inz. Krzysztof Formicki - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
  • prof. dr hab. inż. Mirosław Szczepkowski - Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie, Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych w Pieczarkach

 

WW. rozprawy doktorskie wraz z recenzjami zostały przekazane do Biblioteki Uniwersyteckiej UWM (Olsztyn, ul. Oczapowskiego 12b) oraz są dostępne w Dziekanacie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM (Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5).

Informacje (streszczenia rozpraw, recenzje) zamieszczone są także pod adresem: http://www.uwm.edu.pl/wbz/pracownicy/rozwoj-naukowy/doktoraty


Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny

zootechnika i rybactwo

prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz