Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej - 23 listopada 2022

ZAWIADOMIENIE

Rada Naukowa Dyscypliny zootechnika i rybactwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uprzejmie zawiadamia, że w dniu 23 listopada 2022 roku o godz. 9:00 w siedzibie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt (Olsztyn - Kortowo, ul. Oczapowskiego 5, sala nr 021),odbedzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Martyny Ewy Momot

Tytuł rozprawy:

"Wpływ rasy, wieku, intensywności opasu bydła na profil kwasów tłuszczowych oraz zawartość wybranych składników mineralnych i witamin w mięśniu longissimus"

Promotor:

  • prof. dr hab. Zenon Nogalski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. Mariusz Florek - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • prof dr hab. Krzysztof Młynek, prof. uczelni - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami została przekazana do Biblioteki Uniwersyteckiej UWM (Olsztyn, ul. Oczapowskiego 12b) oraz jest dostępna w Dziekanacie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM (Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5).

Informacje (streszczenia rozpraw, recenzje) zamieszczone są także pod adresem: http://www.uwm.edu.pl/wbz/pracownicy/rozwoj-naukowy/doktoraty


Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny

zootechnika i rybactwo

prof. dr hab. Tomasz Daszkiewicz