Zawiadomienie o publicznych obronach rozpraw doktorskich

ZAWIADOMIENIE

Rada Naukowa Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uprzejmie zawiadamia, że w dniu 20 pażdziernika 2023 roku w siedzibie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt (Olsztyn - Kortowo, ul. Oczapowskiego 5, sala nr 021), odbedą się publiczne obrony rozpraw doktorskich mgr inż. Macieja Błażejewskiego oraz mgr inż. Sylwii Czurgiel.

 

 

Obrony odbedą się według następującego porządku:

1. Godz 9:00  - obrona rozprawy mgr inż. Macieja Błażejewskiego

Tytuł rozprawy: „Abiotyczne determinanty sukcesji środowiskowej trawianki Percottus glenii Dybowski, 1877”

Promotor: dr hab. inż. Piotra Hliwa, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Ichtiologii i Akwakultury

 

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. inż. Robert Czerniawski, Uniwersytet Szczeciński, Instytut Biologii, Katedra Hydrobiologii

  • dr hab. inż. Małgorzata Bonisławska, prof. ZUT Szczecin,  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Katedra Bioinżynierii Środowiska Wodnego i Akwakultury

 

2. Godz. 12:00  - obrona rozprawy mgr inż. Sylwii Czurgiel

Tytuł rozprawy: Wpływ zróżnicowanego żywienia na przyswajalność β-karotenu i tokoferoli u owiec i danieli"

Promotor: dr hab. inż. Zofia Antoszkiewicz - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Żywienia Zwierząt, Paszoznawstwa i Hodowli Bydła

Promotor pomocniczy:

 dr inż. Magdalena Mazur-Kuśnirek - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Żywienia Zwierząt, Paszoznawstwa i Hodowli Bydła

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. Małgorzata Kwiecień, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii

  • Dr hab. Andrzej Łozicki, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Zwierzętach, Samodzielna Pracownia Żywienia Zwierząt

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami zostały przekazane do Biblioteki Uniwersyteckiej UWM (Olsztyn, ul. Oczapowskiego 12b) oraz są dostępna w Dziekanacie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt UWM (Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5).

Informacje (streszczenia rozpraw, recenzje) zamieszczone są także pod adresem: http://www.uwm.edu.pl/wbz/pracownicy/rozwoj-naukowy/doktoraty


Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny

Zootechnika i Rybactwo

prof. dr hab. Dorota Witkowska