Komisja ds. Równości Szans

25 października 2021 r. zainaugurowała prace nowa – powołana decyzją Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Komisja ds. Równości Szans. W skład Komisji weszło 20 osób, wśród których znaleźli się reprezentanci wszystkich wydziałów, w tym także przedstawiciele studentów. Warto zauważyć, że Nasza Uczelnia jest jedną z pierwszych w Polsce, gdzie funkcjonuje tego typu ciało.

Do zadań Komisji należeć będzie między innymi:

  • współpraca z Rzecznikiem ds. Równości Szans i opiniowanie otrzymanych od Rzecznika zgłoszeń w zakresie działań dyskryminacyjnych,
  • wyrażanie opinii w toczących się postępowaniach dyscyplinarnych dotyczących naruszeń w obszarze równego traktowania,
  • inicjowanie rozwiązań na rzecz równego traktowania oraz działań na rzecz osób i grup narażonych na dyskryminację lub jej doświadczających,
  • przygotowywanie projektów procedur i praktyk dotyczących równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji,
  • wspieranie środowiska studenckiego i kadry zarządzającej oraz administracji Uniwersytetu we wdrażaniu obowiązujących procedur antydyskryminacyjnych.

Na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Równości Szans powierzono mgr inż. Sarze Dzik z Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska.