Konkurs na stanowisko asystenta/adiunkta w Zakładzie Ochrony Bioróżnorodności IRZIBŻ PAN w Popielnie

Dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko: asystenta lub adiunkta w Zakładzie Ochrony Bioróżnorodności IRZIBŻ PAN w Popielnie w zależności od posiadanych kwalifikacji. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U. 2016.572 z późn. zmianami) oraz w Regulaminie przeprowadzania konkursów na stanowiska naukowe w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie (https://pan.olsztyn.pl).

Director of Institute of Animal Reproduction and Food Research of Polish Academy of Science in Olsztyn announces an open call for the position: assistant or associate professor at the Department of Biodiversity Protection IARFR PAS in Popielno dependently on the qualifications.

Dodatkowe informacje

Aditional informations