Wyróżnienie Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN

Miło nam poinformować, że interdyscyplinarny zespół naukowców z udziałem dr hab. Aleksandry Drażbo, prof. dr hab. Krzysztofa Kozłowskiego i prof. dr hab. Dariusza Mikulskiego, naukowców z Katedry Drobiarstwa i Pszczelnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie otrzymał Wyróżnienie Komitetu Nauk Zootechnicznych
i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk w 2021 roku za osiągnięcie naukowe pt.:

„Technologie pozwalające na istotne obniżenie emisji gazów cieplarnianych, azotu i fosforu do środowiska naturalnego bez negatywnego wpływu na wyniki produkcyjne drobiu”.

Wyróżnione osiągnięcie charakteryzuje się dużym potencjałem wdrożeniowym, gdyż technologie opracowane przez Zespół mogą posłużyć do poprawy wykorzystania pasz oraz uzyskania lepszych wyników odchowu drobiu rzeźnego, przy jednoczesnym zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska naturalnego oraz poprawie wydajności i jakości mięsa.

W  realizację zadania zaangażowanych było 9 jednostek naukowo-badawczych m.in. Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurski W Olsztynie, Zakład Biologicznych Funkcji Żywności IRZiBŻ PAN, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Instytutu Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy w Balicach.