Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

ZAWIADOMIENIE

Rada Naukowa Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uprzejmie zawiadamia, że w dniu 15 maja 2024 roku o godz. 10.00 w siedzibie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt (Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 5, sala nr 021), odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr inż. Magdaleny Anny Orlich

 Tytuł rozprawy:
„Efektywność stosowania uszlachetnionego makuchu rzepakowego w żywieniu kur nieśnych”

Promotor: dr hab. inż. Aleksandra Drażbo - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Zofia Sokołowicz - Uniwersytet Rzeszowski w Rzeszowie
  • prof. dr hab. Justyna Batkowska - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • dr hab. inż. Mariusz Korczyński, prof. uczelni - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Rozprawa doktorska, streszczenie, opinie recenzentów i promotora  zamieszczone są na stronie BIP UWM w Olsztynie w zakładce "habilitacje i doktoraty " - https://bip.uwm.edu.pl/doktoraty/ oraz dostępne w Sekretariacie Rady Naukowej Dyscyplinay Zootechnika i Rybactwo, Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5.


Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny

Zootechnika i Rybactwo

prof. dr hab. Dorota Witkowska