Staże zagraniczne pracowników Wydziału

Dzięki środkom z projektu RID dwaj pracownicy Katedry Ichtiologii i Akwakultury WBZ mogli odbyć staże naukowe w ośrodkach zagranicznych: dr inż. Krzysztof Kozłowski w wgierskim Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (National Agricultural Research and Innovation Centre) w Szarvas,  a dr inż. Mariusz Szmyt  - na Wydziale Rybactwa i Ochrony Wód Uniwersytetu Południowo Czeskiego w Czeskich Budziejowicach. Szczegóły dotyczące tych pobytów można poznać w dziale Aktulaności na  stronie Katedry Ichtiologii i Akwakultury, pod adresami: http://www.uwm.edu.pl/wbz/fotogaleria/staz-national-agricultural-research-and-innovation-centre-szarvas oraz http://www.uwm.edu.pl/wbz/fotogaleria/ichtiologia-akwakultura-bez-granic-czyli-moja-rybacka-przygoda-czechach