Nowy kierunek kształcenia w rekrutacji międzysemestralnej roku akademickiego 2024/2025

Wydział Bioinzynierii Zwierząt zaparsza na nowy kierunek studiów: 

BIOGOSPODARKA RYBACKA

Studia II stopnia, 3-semestralne

Po ukończeniu studiów Absolwent uzyska tytuł zawodowy magistra inżyniera

Drogi Kandydacie!

  • W trakcie studiów zdobędziesz wszechstronną wiedzę z zakresu technik, technologii i urządzeń stosowanych w chowie i hodowli ryb oraz bezkręgowców słodkowodnych i morskich.
  • Poznasz zasady zrównoważonego gospodarowania naturalnymi populacjami organizmów wodnych, stosowania czynnych i biernych metod ich ochrony oraz określisz właściwy model zagospodarowania danego akwenu (z dominacją połowów gospodarczych, wędkarskich lub model mieszany).
  • Zdobędziesz wiedzę z zakresu ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem rybackim oraz będziesz przygotowany do pozyskiwania funduszy krajowych i UE na ich rozwój.
  • Wiedza i kompetencje uzyskane w trakcie studiów umożliwią Tobie planowanie, projektowanie i kontrolę procesów technologicznych w gospodarstwach rybackich oraz przedsiębiorstwach związanych z akwakulturą.
  • Będziesz podejmował wyzwania, kreował i wdrażał nowoczesne trendy związane z gospodarką rybacką, pozyskiwaniem i przetwarzaniem surowców rybnych, zagospodarowywaniem odpadów poprodukcyjnych, bezpieczeństwem żywnościowym oraz ochroną bioróżnorodności.
  • Jako ichtiolog poznasz problemy gospodarki rybackiej, które będziesz w stanie rozwiązać wykazując się innowacyjnością oraz otwartością na zmiany w zmieniającym się otoczenia społeczno-gospodarczym.

 

Uwaga: Nabór na kierunek rozpocznie się  w  rekrutacji międzysemestralnej roku akadmickiego 2024/2025 (2025).

https://rekrutacja.uwm.edu.pl/rekrutacja/biogospodarka-rybacka-studia-ii-stopnia/