Współpraca

Wydział Bioinżynierii Zwierząt realizuje efektywną współpracę z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju, między innymi: Instytutem Zootechniki w Balicach, Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Stacją Badawczą Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej PAN w Popielnie, Instytutem Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie, Instytutem Biotechnologii w Warszawie, Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Akademią Podlaską w Siedlcach, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy oraz innymi Wydziałami UWM. Przejawem tej współpracy jest uczestnictwo pracowników Wydziału w projektach badawczych, stażach, kursach i szkoleniach.
 
Pracownicy Wydziału utrzymują również rozległą współpracę naukową z zagranicą. Wydział realizował  dwustronne porozumienia o współpracy z następującymi uniwersytetami i instytutami naukowymi: Uniwersytetem Rolniczym w Grodnie (Białoruś); Bułgarską Akademia Nauk - Instytut Biologii i Immunologii Rozrodu w Sofii; Sumskim Państwowym Uniwersytetem Rolniczym, (Ukraina); Wszechrosyjskim Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt Akademii Nauk Federacji Rosyjskiej.
 
Współpraca z partnerami zagranicznymi odbywa się także na zasadzie indywidualnych kontaktów naukowych pracowników Wydziału, m. in. z takimi jednostkami naukowymi jak: Czeski Uniwersytet Rolniczy w Pradze; Uniwersytet  w Czeskich Budziejowicach; Uniwersytet Rolniczy w Brnie, (Czechy); Duński Instytut Badań Mięsa w Kopenhadze; Uniwersytet Murcia - Wydział Medycyny Weterynaryjnej w Murci (Hiszpania); Uniwersytet Rolniczy w Bangalore (Indie); Uniwersytet Manitoba w Winnipeg, (Kanada); Litewska Akademia Weterynaryjna w Kownie - Wydział Technologii Zwierząt Gospodarskich; Uniwersytet Goethego we Frankfurcie n/Menem - Instytut Pszczelnictwa w Oberursel, (Niemcy); Uniwersytet Martina-Luthera w Halle-Wittenberg - Instytut Zoologii, Niemcy; Wyższa Szkoła Rolnicza w Nitrze (Słowacja); Instytut Zoologii Ukraińskiej Akademii Nauk w Kijowie.
 
Wydział posiada również podpisane porozumienia o współpracy badawczej z partnerami zagranicznymi z przemysłu, w tym: Alpharma, Antwerp, Belgia; Christian Hansen A/S, Dania; Kemin Europa N.V. Dania; Agri-Foods Division, Belgia; Degussa GmbH, Niemcy; Albion Advanced Nutrition, Francja; Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH, Niemcy; Delacon Biotechnik GmbH, Niemcy; Taminco N.V., Belgia; Free University, Niemcy; Huvepharma A D, Bułgaria; Eurhema Cavriago RE, Włochy.