Współpraca z Iowa State University

W dniach 13-18 maja 2015 roku na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt gościliśmy grupę 15-stu studentów z Iowa State University (College of Agriculture and Life Sciences). Wizyta odbyła się w ramach piątej już edycji polsko-amerykańskich warsztatów studenckich organizowanych we współpracy z UP we Wrocławiu i SGGW w Warszawie, przy czym do Olsztyna na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski studenci z ISU przyjechali po raz drugi.
 
Pod opieką prof. Jacka Koziela oraz dr hab. Doroty Witkowskiej studenci z ISU oraz z Koła Naukowego Pasjonatów Higieny i Dobrostanu Zwierząt przygotowywali wspólne projekty w języku angielskim. Efekty swojej pracy zaprezentowali na uroczystym seminarium zatytułowanym: „Livestock production systems and sustainable food production” pod przewodnictwem Dziekana WBZ prof. dr hab. Wiesława Sobotki oraz Kierownik Katedry Higieny Zwierząt i Środowiska prof. dr hab. Janiny Sowińskiej.
 
Podczas wspólnych spotkań i dyskusji goście zapoznali się z systemem edukacji i programami studiów. Podczas pobytu na naszej uczelni odwiedzili laboratoria badawcze i dydaktyczne naszego wydziału, a także Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej na Wydziale Nauk o Środowisku. Studenci ISU mieli możliwość poznania technologii produkcji zwierzęcej i roślinnej w naszym regionie odwiedzając fermy i zakłady produkcyjne.
 
Goście odbyli również wycieczki kulturoznawcze, m.in. na Zamek w Malborku, do Wilczego Szańca, które dały im możliwość poznania naszej historii i kultury. Podczas pobytu studentów ISU w UWM nie zabrakło również czasu na dobrą zabawę, zwłaszcza, że termin ich pobytu zbiegł się ze świętem żaków - Kortowiadą. Wspólnie ze studentami UWM goście bawili się na koncertach i w klubach, co z pewnością dostarczyło im niezapomnianych wrażeń.