Aleksandra Cichowska przewodniczącą Rady Samorządu Doktorantów UWM

Miło nam poinformować, że Pani Aleksandra Cichowska będzie przez kolejny rok kierowała pracą Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Na stanowisku przewodniczącej zastąpiła Bartosza Naumowicza.

Aleksandra Cichowska jest absolwentką studiów inżynierskich na kierunku zootechnika (Wydział Bioinżynierii Zwierząt UWM) oraz magisterskich na kierunku biotechnologia (Wydział Biologii i Biotechnologii UWM). Od 2017 do 2023 roku była przewodniczącą Naukowego Koła Biochemii i Biotechnologii Zwierząt. W ramach pracy doktorskiej wykonuje obecnie analizy mające na celu poszukiwanie białkowych markerów jakości nasienia najądrzowego psa. Badania te prowadzi w Katedrze Biochemii i Biotechnologii Zwierząt. Do jej zainteresowań naukowych należą: biotechnologia w rozrodzie zwierząt, ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków kotowatych i pielęgnacja koni sportowych.

Pni Aleksandrze serdecznie gratulujemy!

Wszystki zainteresowanych zapraszamy do wysłuchania wywiadu z Panią Aleksandrą przeprowadzonego przez dziennikarzy Radia UWMFM: 

Aleksandra Cichowska przewodniczącą Rady Samorządu Doktorantów UWM