Kierunek ZOOTECHNIKA - ocena WYRÓŻNIAJĄCA

Miło nam poinformować, że decyzją PKA (Polskiej Komisji Akredytacyjnej) kierunek Zootechnika otrzymał ocenę WYRÓŻNIAJĄCĄ.

Spośród 8 ocenianych kategorii do oceny jakościowej kierunków studiów stosowanych przez PKA aż 6 uzyskało najwyższą z możliwych ocenę (wyróżniającą) . Są to: koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni, program kształcenia oraz możliwość osiągania zakładanych efektów kształcenia, skuteczność wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, kadra prowadząca proces kształcenia, współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także infrastruktura wykorzystywana w procesie kształcenia. Natomiast 2 kryteria: umiędzynarodowienie i opieka nada studentami oraz wsparcie w procesie uczenia się i osiągania efektów otrzymały ocenę "w pełni". Otrzymana ocena dotyczy kształcenia na obu poziomach kształcenia (inżynierskim i magisterskim.

Wszystkim Pracownikom i Doktorantom składamy serdeczne podziękowania za wytężoną pracę, która zaowocowała kolejnym SUKCESEM naszego Wydziału!!!

Zapraszamy do przeczytania artykułu na stronie UWM w Olsztynie: Kortowska zootechnika w najwyższej formie