Studenci z Niepełnosprawnościami


Na każdym wydziale Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie powołani zostali Wydziałowi Opiekunowie Studentów z Niepełnosprawnościami. Można do nich kierować wszelkie pytania związane bezpośrednio z kształceniem na danym wydziale. Na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt taką osobą jest:

dr hab. Anna Dziekońska, prof. UWM
Katedra Biochemii i Biotechnologii Zwierząt
ul. M. Oczapowskiego 5, pok. 212
tel.: 89 523 42 66
e-mail: a.dziekonska@uwm.edu.pl


UWAGA: Obowiazujące na UWM szczegółowe zasady udzielania studentom z niepełnosprawnościami wsparcia asystenta - znależć można pod adresemami: