Doktoraty

Na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt nadano stopień doktora nauk rolniczych łącznie 424 osobom (do XII/2023)

- w dyscyplinie „zootechnika” – do IV/2019

- w dyscyplinie „zootechnika i rybactwo” – od V/2019

 


ROK 2024

1. mgr inż.  Marta Barbara Borsuk-Stanulewicz (obrona: 25.04.2024)

2. mgr inż. Magdalena Anna Orlich (obrona: 15.05.2024)

 


ROK 2023

1. mgr inż. Katarzyna Teresa Rafalska (obrona: 17.11.2023)

2. mgr inż. Przemysław Piech (obrona: 14.11.2023)

3. mgr inż. Maciej Błażejewski (obrona: 20.10.12023)

4. mgr inż. Sylwia Czurgiel (obrona: 20.10.12023)

5. mgr inż. Przemysław Żukowski (obrona: 04.07.2023)

6. mgr inż. Anna Katarzyna Mańkowska (obrona: 30.03.2023)

7. mgr inż. Anna Żmudzińska (obrona: 30.03.2023)


 ROK 2022

1. mgr inż. Sara Dzik (obrona: 15.12.2022)

2. mgr inż. Adam Marcin Lejk (obrona: 15.12.2022)

3. mgr inż. Martyna Ewa Momot (obrona: 23.11.2022)

4. mgr inż. Kamil Mateusz Otowski (obrona: 28.06.2022)

5. mgr inż. Maciej Jacek Starczewski (obrona: 23.06.2022)

6. mgr inż. Joanna Nowosad (obrona: 28.04.2022)

7. mgr inż. Marek Bogdaszewski (obrona: 22.04.2022)

8.  mgr inż. Piotr Seweryn Niewiadomski (obrona: 04.03.2022)

9. mgr Jacek Arkadiusz Potorski (obrona: 04.03.2022)

 10. mgr inż. Anna Woźniakowska (obrona: 11.02.2022)

 


 ROK 2021

1. mgr inż. Joanna Paulina Żebrowska (obrona: 10.12.2021)

2. mgr Agnieszka Eliza Sikora (obrona: 19.02.2021)

 


 

ROK 2020

1. mgr Beata Łączyńska (obrona: 16.12.2020)

2. mgr inż. Katarzyna Alicja Dyrda (obrona: 09.10.2020)

3. mgr inż. Agnieszka Stabińska-Ułas (obrona: 10.07.2020)

 4. mgr Mateusz Marcin Biegaj (obrona: 10.07.2020)

 


 ROK 2019

1mgr inż. Karolina Wasilewska-Sakowska (obrona: 25.09.2019)

2. mgr inż. Agata Jastrzębska (obrona: 25.09.2019)

3. mgr inż. Justyna Błażejak-Grabowska (obrona: 12.04.2019) 

4. mgr inż. Natalia Skiepko (obrona: 18.01.2019) 

 


 2018: 

1. mgr inż. Marcin Przywitowski (obrona: 15.06.2018)

2. mgr inż. Magdalena Anna Zawacka (obrona: 11.05.2018)

3. mgr inż. Rodian Piotr Pawłowski (obrony: 12.01.2018)

 


 ROK 2017

1. mgr inż. Magdalena Kubińska (obrona: 13.10.2017) 

2. mgr inż. Magdalena Anna Mazur-Kuśnirek (obrona: 22.09.2017) 

3. mgr inż. Paulina Danuta Puckowska (obrona: 30.06.2017)

4. mgr inż. Elwira Fiedorowicz-Szatkowska (obrona: 26.05.2017)

5. mgr inż. Natalia Piaskowska (obrona: 07.04.2017)

6. mgr inż. Dorota Maria Hering (obrona: 10.03.2017)

 


 LATA WCZEŚNIEJSZE:

 ROK 2016

 • Paulina Justyna Pogorzelska-Przybyłek - obrona: 13.05.2016
 • Magdalena Mochol -   obrona: 01.07.2016
 • Cezary Zwoliński - obrona: 14.10.2016
 • Magdalena Krawczyk - obrona: 21.10.2016
 • Alicja Sobczak - obrona: 21.10.2016

ROK 2015

 • Hanna Sielawa -  obrona:16.01.2015
 • Iwona Wyżlic - obrona: 20.03.2015
 • Milena Marlena Koba-Kowalczyk - obrona: 10.04.2015
 • Anna Małgorzata Majewska - obrona: 11.12.2015

ROK 2014

 • Maja Anna Fijałkowska -  obrona: 04.04.2014
 • Jakub Sebastian Naczmański - obrona: 06.06.2014
 • Marek Werpachowski - obrona: 12.09.2014
 • Alicja Stachura - obrona: 26.09.2014
 • Agnieszka Kwiatkowska-Stenzel - obrona: 14.11.2014
 • Joanna Helena Piotrowska - obrona: 28.11.2014
 • Justyna Żaneta Cilulko-Dołęga - obrona: 12.12.2014
 • Natalia Puzio - obrona: 19.12.2014

ROK 2013

 • Piotr Przemysław Wyczling - obrona: 12.04.2013
 • Joanna Lewancka - obrona:10.05.2013
 • Grzegorz Zwierzchowski - obrona: 14.06.2013
 • Łukasz Zasiadczyk - obrona: 01.07.2013
 • Monika Stępińska - obrona: 05.07.2013
 • Aleksandra Orzołek -obrona: 15.11.2013

ROK 2012

 • Magdalena Łuczyńska - obrona: 27.01.2012
 • Beata Lewandowska - obrona: 10.02.2012
 • Marek Łaszyn - obrona: 12.04.2012
 • Ewa Burczyk - obrona: 13.04.2012
 • Katarzyna Sartowska - obrona: 27.04.2012
 • Bernard Raubo - obrona:11.05.2012
 • Dorota Kubiak - obrona: 05.07.2012
 • Bożena Zaleska - obrona:12.10.2012
 • Kazimierz Konsowicz - obrona: 14.12.2012