Habilitacje

Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych

w dyscyplinie „zootechnika” – do IV/2019
w dyscyplinie „zootechnika i rybactwo” – od V/2019


Postępowania habilitacyjne prowadzone przez Radę Naukową Dyscypliny zootechnika i rybactwo

 

dr inż. Krzysztof Karpiesiuk

https://bip.uwm.edu.pl/habilitacje/?search=Karpiesiuk&year=

 

Beata Bąk - data uchwały 17.11.2023

https://bip.uwm.edu.pl/habilitacje/?search=B%C4%85k&year=

 

Aleksandra Alicja Drażbo - data uchwały 23.04.2021
http://bip.uwm.edu.pl/node/7905

 

Paweł Konieczka - data uchwały 28.01.2021
http://bip.uwm.edu.pl/node/7906

 

Janusz Bogumił Strychalski - data uchwały 16.10.2020
http://bip.uwm.edu.pl/node/7385

 

Zbigniew Kaczkowski - data uchwały 4.12.2019 

1. Wniosek
2. Autoreferat
3. Harmonogram postępowania i skład Komisji Habilitacyjnej
4. Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny zootechnika i rybactwo w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego

 

Postępowania habilitacyjne przeprowadzone przez Radę Wydziału Bioinżynierii Zwierząt  (zakończone do 30.09.2019 r.)

Marek Lecewicz - data nadania 25.09.2019

1. Wniosek
2. Autoreferat
3. Harmonogram postępowania i skład Komisji Habilitacyjnej
4. Uchwała Rady Wydziału BZ o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Magdalena Karolina Kowalik - data nadania 11.09.2019

1. Wniosek
2. Autoreferat
3. Harmonogram postępowania i skład Komisji Habilitacyjnej
4. Uchwała Rady Wydziału BZ o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Michał Hubert Wróbel - data nadania 11.09.2019
1. Wniosek
2. Autoreferat
3. Harmonogram postępowania i skład Komisji Habilitacyjnej
4. Uchwała Rady Wydziału BZ o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Ewa Katarzyna Jastrzębska - data nadania 11.04.2019

1. Wniosek
2. Autoreferat
3. Harmonogram postępowania i skład Komisji Habilitacyjnej
4. Uchwała Rady Wydziału BZ o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Paweł Maciej Brym  - data nadania 15.02.2019

1. Wniosek
2. Autoreferat
3. Harmonogram postępowania i skład Komisji Habilitacyjnej
4. Uchwała Rady Wydziału BZ o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Radosław Kajetan Kowalski - nadanie 13.12.2018

1. Wniosek
2. Autoreferat
3. Harmonogram postępowania i skład Komisji Habilitacyjnej
4. Uchwała Rady Wydziału BZ o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Anna Dziekońska - nadanie 27.04.2018

1. Wniosek
2. Autoreferat
3. Harmonogram postępowania i skład Komisji Habilitacyjnej
4. Uchwała Rady Wydziału BZ o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Marzena Mogielnicka-Brzozowska - nadanie 13.01.2017

1. Wniosek
2. Autoreferat
3. Harmonogram postępowania i skład Komisji Habilitacyjnej
4. Uchwała Rady Wydziału BZ o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Katarzyna Śmiecińska - nadanie 09.12.2016
1. Wniosek
2. Autoreferat
3. Harmonogram postępowania i skład Komisji Habilitacyjnej
4. Uchwała Rady Wydziału BZ o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

 

Rafał Strzeżek - nadanie  8.01.2016
1. Wniosek
2. Autoreferat
3. Harmonogram postępowania i skład Komisji Habilitacyjnej
4. Uchwała Rady Wydziału BZ o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego


zakończone - lata 2012 - 2015
Krzysztof Kozłowski  - nadanie: 20.09.2012. 
Tomasz Mituniewicz - nadanie: 11.01.2013.  (kolokwium hab.)
Daria Murawska - nadanie: 16.09.2013. 
Zofia Antoszkiewicz - nadanie: 10.01.2014. 
Andrzej Okruszek   - nadanie  9.05.2014r. (zatrudn. UE we Wrocławiu)
Dorota Witkowska - nadanie 12.12.2014.