Adres:

ul.  Michała Oczapowskiego 5, pok. 338, 10-719 Olsztyn
tel. +48 89 523 32 90; fax 523-32-90
e-mail: joanna.szymanowicz@uwm.edu.pl

Kadra jednostki:

 

prof. dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat, prof. zw. - Kierownik Katedry

(89) 523 47 72

prof. dr hab. inż. Krystyna Demska-Zakęś, prof. zw.

(89) 523 32 83

prof. dr hab. inż. Roman Kujawa, prof. zw.

(89) 523 34 36

dr hab. Piotr Gomułka, prof. UWM

(89) 523 45 92

dr hab. inż. Piotr Hliwa, prof. UWM

(89) 523 38 73

dr hab. inż. Katarzyna Mierzejewska

(89) 523 49 41

dr inż. Krzysztof Kozłowski

(89) 524 47 90

dr inż. Mariusz Szmyt

(89) 524 51 33

dr inż. Katarzyna Targońska

(89) 524 56 02

dr  inż. Anna Wiśniewska

(89) 523 42 25

dr inż. Joanna Szymanowicz

(89) 523 32 90

mgr inż. Marta Wasiak

(89) 523 37 54

Profesorowie emerytowani:

 

prof. dr hab. Jan Glogowski

 

prof. dr hab. Janusz Guziur

 

prof. dr hab. Andrzej Martyniak

 

prof. dr hab. Maria Nagięć

 

prof. dr hab. Jan Szczerbowski, dr h.c.

 

prof. dr hab. Teresa Własow

 

prof. dr hab. inż. Andrzej Mamcarz, prof. zw.

(89) 523 39 69

Doktoranci:

 

mgr inż. Maciej Błażejewski

 

mgr inż. Helena Bober

 

mgr inż. Dawid Dąbrowski

 

mgr inż. Piotr Niewiadomski

 
mgr inż. Joanna Nowosad 

mgr. inż. Przemysław Piech

 
mgr inż. Tomasz Raczyński