Ogłoszenia i komunikaty WKW

Olsztyn, 5 kwietnia 2024 r.

 

K o m u n i k a t   4/2024

W y d z i a ł o w e j   K o m i s j i   W y b o r c z e j
na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt

 

W dniu 12 kwietnia 2024 roku (piątek)

w sali 021

(Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5)


odbędzie się zebranie wyborcze w grupie

pozostałych nauczycieli akademickich, nieposiadających tytułu profesora lub profesora Uczelni

 

w sprawie wyboru 2 kandydatów na członka Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2024-2028:

 

o godz. 11.00 – pierwszy termin,

w przypadku braku quorum o godz. 11.15 – drugi termin.

 

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. inż. Ewa Katarzyna Jastrzębska, prof. UWM


 Olsztyn, 5 kwietnia 2024 r. 

 

K o m u n i k a t   3/2024

W y d z i a ł o w e j   K o m i s j i   W y b o r c z e j
na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt

 

W dniu 12 kwietnia 2024 roku (piątek)

w sali 021

(Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5)


odbędzie się zebranie wyborcze w grupie nauczycieli akademickich

zatrudnionych na stanowisku profesora lub profesora Uczelni

 

w sprawie wyboru 3 kandydatów na członka Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2024-2028:

 

o godz. 10.00 – pierwszy termin,

w przypadku braku quorum o godz. 10.15 – drugi termin.

 

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. inż. Ewa Katarzyna Jastrzębska, prof. UWM 


 Olsztyn, 3 stycznia 2024 r.

K o m u n i k a t   2/2024

W y d z i a ł o w e j K o m i s j i   W y b o r c z e j
na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt

 

W dniu 22 stycznia 2024 roku (poniedziałek)

w sali posiedzeń Rady Wydziału

(Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5, s. 021)


odbędzie się Zebranie Wyborcze w grupie

pozostałych nauczycieli akademickich (nie będących samodzielnymi pracownikami akademeckimi)

 

w sprawie wyboru:

 

członka Uczelnianego Kolegium Elektorów do wyboru Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2024-2028

o godz. 12.30 – pierwszy termin,

w przypadku braku quorum o godz. 12.45 – drugi termin.

 

 

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Ewa Katarzyna Jastrzębska, prof. UWM


 Olsztyn, 3 stycznia 2024 r.

 

 

K o m u n i k a t   1/2024

W y d z i a ł o w e j   K o m i s j i   W y b o r c z e j
na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt

 

W dniu 22 stycznia 2024 roku (poniedziałek)

w sali posiedzeń Rady Wydziału

(Olsztyn, ul. Oczapowskiego 5, s. 021)


odbędzie się Zebranie Wyborcze w grupie

samodzielnych nauczycieli akademickich

 

w sprawie wyboru:

członka Uczelnianego Kolegium Elektorów do wyboru Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kadencję 2024-2028

o godz. 11.00 – pierwszy termin,

w przypadku braku quorum o godz. 11.15 – drugi termin.

 

 

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej

dr hab. Ewa Katarzyna Jastrzębska, prof. UWM