Oferta kształcenia

Wydział Bioinżynierii Zwierząt prowadzi kształcenie na kierunkach: Zootechnika, Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii oraz Ichtiologia i akwakultura. Absolwentom studiów magisterskich Uczelnia oferuje kształcenie w ramach 8-semestralnych studiów trzeciego stopnia (doktoranckich) w dyscyplinie zootechnika i rybactwo. Ponadto absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie: ichtiologia i akwakultura, produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe.