Rada Naukowa Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo

 RADA NAUKOWA DYSCYPLINY ZOOTECHNIKA I RYBACTWO

Decyzja Nr 132/2022 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 22 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Rady Naukowej Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo

 

SKŁAD OSOBOWY RADY
w kadencji od 1.01.2022 do 31.12.2026

Przewodniczący:

Prof. dr hab. Dorota Witkowska (tel. 89 524 57 76; pokój 328)

Zastępca przewodniczącego:

Prof. dr hab. inż. Andrzej Gugołek (tel. 89 523 32 85; pokój 365)

Członkowie:

Prof. dr hab. inż. Urszula Czarnik

Prof. dr hab. inż. Tomasz Daszkiewicz

Prof. dr hab. inż. Krystyna Demska-Zakęś

Prof. dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat

Prof. dr hab. Leyland Fraser

Prof. dr hab. inż. Paweł Janiszewski

Prof. dr hab. inż. Stanisław Kamiński

Prof. dr hab. inż. Władysław Kordan

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski

Prof. dr hab. inż. Roman Kujawa

Prof. dr hab. inż. Jan Miciński

Prof. dr hab. inż. Daria Murawska

Prof. dr hab. inż. Zenon Nogalski

Prof. dr hab. inż. Cezary Purwin

Prof. dr hab. inż. Wiesław Sobotka

Prof. dr hab. inż. Jerzy Wilde

Prof. dr hab. inż. Anna Wójcik

Dr hab. Paweł Brym, prof. UWM

Dr hab. Piotr Gomułka, prof. UWM

Dr hab. inż. Piotr Hliwa, prof. UWM

Dr hab. inż. Ewa Jastrzębska, prof. UWM

Dr hab. inż. Paweł Konieczka, prof. UWM

Dr hab. inż. Wojciech Kozera, prof. UWM

Dr hab. wet. Magdalena Koziorowska-Gilun, prof. UWM

Dr hab. inż. Marzena Mogielnicka-Brzozowska, prof. UWM

Dr hab. inż. Paweł Wysocki, prof. UWM

Dr hab. inż. Aleksandra Drażbo

Dr inż. Maciej Siuda