Rada Dziekańska

RADA DZIEKAŃSKA
Wydziału Bioinżynierii Zwierząt 
(na podst. §24 ust. 5 Statutu UWM w Olsztynie) 

1.

DZIEKAN

PRZEWODNICZĄCA

prof. dr hab. inż. Urszula Czarnik

 2.

Prodziekan

ds. kształcenia

dr hab. wet. Magdalena Koziorowska-Gilun, prof. UWM

 3.

Prodziekan

ds. studenckich

dr inż. Iwona Chwastowska-Siwiecka

4.

Przewodniczący Rady Naukowej 
Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo
Kierownik Katedry Dobrostanu Zwierząt i Doświadczalnictwa

prof. dr hab. Dorota Witkowska

5. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny Zootechnika i Rybactwo

Kierownik Katedry Hodowli Zwierząt Futerkowych
i Łowiectwa

prof. dr hab. inż. Andrzej Gugołek

6.

Kierownik Katedry Biochemii
i Biotechnologii Zwierząt

prof. dr hab. inż. Władysław Kordan

 7.

Kierownik Katedry Drobiarstwa i Pszczelnictwa

prof. dr hab. inż. Krzysztof Kozłowski

 8.

Kierownik Katedry Genetyki Zwierząt

prof. dr hab. inż. Stanisław Kamiński

9.

Kierownik Katedry Hodowli Koni 
i Jeździectwa

dr hab. inż. Ewa Jastrzębska, prof. UWM

 10.

Kierownik Katedry Hodowli Owiec  i Kóz

prof. dr hab. inż. Jan Miciński

 11.

Kierownik Katedry Hodowli Trzody Chlewnej

dr hab. inż. Wojciech Kozera, prof. UWM

12.

Kierownik Katedry Ichtiologii i Akwakultury

prof. dr hab. inż. Dorota Fopp-Bayat

13.

Kierownik Katedry Towaroznawstwa i Przetwórstwa Surowców Zwierzęcych

prof. dr hab. inż. Tomasz Daszkiewicz

14.

Kierownik Katedry Żywienia Zwierząt, 
Paszoznawstwa i Hodowli Bydła

prof. dr hab. inż. Cezary Purwin

15.

Kierownik Dziekanatu

mgr Beata Jaworowska

16.

Przewodniczący RWSS

Małgorzata Modliborska

 

Przedstawiciele związków zawodowych (z głosem doradczym)

 

1.

Przedstawiciel  ZNP

dr inż. Tadeusz Zabolewicz

2.

Przedstawiciel  NSZZ „S”

prof. dr hab. inż. Krystyna Demska-Zakęś

 

W posiedzeniach Rady Dziekańskiej mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez Dziekana
(z głosem doradczym)