Zasady oceny nauczycieli akademickich

  • Zasady oceny nauczycieli akademickich reguluje Zarządzenie Nr 100/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
  • Szczegółowe kryteria oceny okresowej w obszarze działalności naukowej i kształcenia kadr dla poszczególnych grup pracowników i rodzajów stanowisk w dyscyplinie: Zootechnika i rybactwo  zamieszczone są w tabelach nr 4d  (str. 18) oraz 9 w (str. 32) załącznika nr 2 do ww. zarządzenia.

 DOKUMENTY:

Wszystkie ww. dokumenty dostępne również pod adresem: http://bip.uwm.edu.pl/node/7778