"NOWY" RID 2024-2027

Projekt RID pn. 

Wspólne zdrowie ludzi i zwierząt: od zrównoważonej produkcji żywności
po nowatorskie
 terapie

Dofinansowano ze środków Ministra Nauki w ramach Programu Regionalna Inicjatywa Doskonałości

  

Kierownik projektu RID

mgr inż. Anna Smoczyńska
Dyrektor Centrum Badań i Projektów 

Biuro projektu
Centrum Badań i Projektów
Centrum Ekspozycyjne Stara Kotłownia

ul. R. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn
e-mail: nowyrid@uwm.edu.pl
tel. 89 523 35 52
Strona internetowa projektu 

Przewodnicząca Rady Naukowej RID

prof. dr hab. Małgorzata Darewicz

Katedra Biochemii Żywności
pl. Cieszyński 1
tel. 89 524 51 71, e-mail: darewicz@uwm.edu.pl

Kierownik RID w dyscyplinie zootechnika i rybactwo

prof. dr hab. wet. Dorota Witkowska

 Katedra Dobrostanu Zwierząt i Doświadczalnictwa
ul. M. Oczapowskiego 5/328

tel. 89 524 57 76; 89 523 32 13
e-mail: dorota.witkowska@uwm.edu.pl
 

Biuro Projektu RID w dyscyplinie zootechnika i rybactwo

dr inż. Justyna Błażejak-Grabowska

tel. 89 523 39 55, e-mail: justyna.blazejak@uwm.edu.pl

Przyjmowanie dokumentów:
poniedziałek i środa: 12-14; pokój 103
ul. M. Oczapowskiego 5, 10-719 Olsztyn

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W ramach projektu RID finansowane są działania:

I. Wsparcie rozwoju badań inter- i transdyscyplinarnych poprzez przyznawanie w trybie konkursowym grantów na badania realizowane w obrębie dyscyplin objętych projektem.

II. Wsparcie przygotowania projektów badawczych składanych do instytucji finansujących badania naukowe i prace rozwojowe poprzez finasowanie badań pilotowych w konkursie „Granty na granty".

III. Wsparcie rozwoju warsztatu badawczego poprzez finansowanie kosztów opracowania i/lub wprowadzania innowacyjnych technik, modeli i strategii badawczych.

IV. Finansowanie publikacji naukowych w renomowanych czasopismach w formule otwartego dostępu.

V. Dofinansowanie udziału pracowników w zagranicznych lub międzynarodowych konferencjach naukowych.

VI. Dofinansowanie zagranicznych szkoleń, misji naukowych i staży naukowych pracowników.

VII. Finansowanie wizyt konsultacyjnych specjalistów z renomowanych ośrodków zagranicznych.

VIII. Dofinansowanie organizacji konferencji i warsztatów odbywających się z udziałem przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego.

IX. Dofinansowanie badań prowadzonych przez koła naukowe.

X. Dofinansowanie udziału studentów w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.

XI. Finansowanie dodatkowych (poza programem studiów) wyjazdów studentów do przedsiębiorstw oraz na targi i konkursy branżowe.

XII. Finansowanie organizowanych przez studentów seminariów i konferencji naukowych oraz konkursów wiedzy i umiejętności zawodowych